Länsförsäkringar

Försäkrings- och finansbolaget Länsförsäkringar, som ibland förkortas LF, är ett bolag bestående av totalt 23 olika lokala länsförsäkringsbolag, som ägs av kunderna, samt ett moderbolag vid namn Länsförsäkringar AB. Företagens verksamhet var från början olika försäkringar, som t.ex. sakförsäkringar, fondförsäkringar, livförsäkringar och så vidare. Idag består dock verksamheten även av olika banktjänster, då Länsförsäkringar även är en fullvärdig bank.

Totalt har Länsförsäkringar över 140 olika kontor, spridda runt om i hela Sverige, men historiskt sett så har Länsförsäkringar en mycket lång historia, eftersom det första lokala försäkringsbolaget, som skulle komma att ingå i detta företag, bildades redan år 1801. I sin nuvarande form inleddes dock samarbetet mellan de olika länsförsäkringsbolagen först år 1917, och ett gemensamt bolag bildades år 1936.Sedan dess har Länsförsäkringar bland annat köpt upp flera andra bolag, och på så vis utvidgat sin verksamhet löpande, och idag anses många av tjänsterna så pass bra att man fått många priser, som t.ex. Årets Bank.

Hur skiljer sig då Länsförsäkringar från andra banker och försäkringsbolag?
En viktig och intressant skillnad är att bolagsformen är ömsesig, vilket innebär att kunderna i banken faktiskt är ägarna av bankerna. Detta gör att det inte finns några utomstående aktieägare eller intressenter, som driver sina egna frågor, utan istället tillvaratas kundernas intressen av valda representanter, som bland annat utgör en fullmäktige och styrelse. I praktiken innebär detta även att kunderna under de år när det går bra kan få ta del av en del av företagets resultat som återbäring. Denna möjlighet finns givetvis inte hos andra banker och försäkringsbolag.

Vidare hittar man hos Länsförsäkringar väldigt många tjänster och produkter, så man kan samla väldigt många av de tjänster man behöver hos dem, vilket dessutom kan leda till att man får olika rabatter i samband med detta. Om du behöver många olika finansiella tjänster är därför detta företag att rekommendera, då de ger dig möjligheten att samla väldigt stora delar av ditt engagemang på ett och samma ställe.

Vilka olika produkter kan Länsförsäkringar erbjuda?
Som sagt är produktfloran mycket stor, men som några exempel på produkter som erbjuds av Länsförsäkringar kan bland annat följande nämnas:

 • Olika bank- och kreditkort
 • Sparkonton
 • Fasträntekonton
 • Kapitalskyddade placeringar
 • Fonder
 • Aktier
 • Premieobligationer
 • Kapitalförsäkringar
 • Pensionssparande
 • Avtalspensioner
 • Premiepensioner
 • Bolån
 • Fritidshuslån
 • Privatlån
 • Kontokrediter

Många olika typer av boendeförsäkringar, som hyresrättsförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och så vidare.
Bil- och fordonsförsäkringar för flera olika typer av fordon, som t.ex. MCförsäkring, mopedförsäkring, husbilsförsäkring, husvagnsförsäkring och så vidare.
Båtförsäkringar
Personförsäkringar, som t.ex. barnförsäkringar, gravidförsäkringar, sjukförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och så vidare.
Reseförsäkringar
Samt olika typer av djurförsäkringar för husdjur.

Hur gör man då om man funderar på att ta en försäkring eller teckna en annan tjänst hos Länsförsäkringar?
Då är den bästa början för dig att gå in på Länsförsäkringars hemsida, och där välja vilket kontor du borde höra till, baserat på var du bor. Du kommer då att få kontaktuppgifter till det kontor som ligger närmast dig (baserat på ditt postnummer), och du kan även läsa mer om de olika produkterna, samt i många fall även teckna dem, eller begära en offert, direkt via hemsidan.